Přihláška na ZVK 2010 - děti a studenti

Na Zimní výukový kurz 2010 pro děti a studenty se můžete přihlásit vyplněním této elektronické přihlášky. Pokud preferujete papírovou přihlášku, vytiskněte si tuto stránku a vyplněnou ji odevzdejte v JŠROSA.

Upozorňujeme, že tato přihláška se stává závaznou uhrazením zálohy.


Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
Telefon (rodiče):
E-mail (rodiče):
Adresa:
Zdravotní potíže a omezení:
 
Datum:
Podpis:
Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS