Ceník - Mateřské školy 2013/2014

Tento ceník platí pro výuku v mateřských školách. Ceny jsou včetně 21% DPH.

Výuce 1x týdně odpovídá 16 lekcí za pololetí. První lekce je ukázková a je zdarma pro všechny zájemce, vyplnit přihlášku a zaplatit kurzovné stačí až po této první lekci.

Učebnice pro výuku vybírá vyučující a studenti jsou povinni si je zakoupit. Prodej učebnic zajišťuje vyučující.

angličtina francouzština cena za pololetí
1x týdně AJ bez FJ 1000,-
bez AJ 1x týdně FJ 1000,-
1x týdně AJ 1x týdně FJ 1500,-
2x týdně AJ bez FJ 1700,-
2x týdně AJ 1x týdně FJ 2200,-

Platit je možné na účet 0385807349/0800 (Česká spořitelna), popřípadě hotově ve škole. Jako variabilní symbol doporučujeme uvést rodné číslo.

Kurzovné se platí na půl roku předem, do konce října a do konce ledna. Pokud není včas uhrazeno, bude žák z výuky vyloučen. Kurzovné se neodečítá ani nevrací, ani v případě, že jedete na dovolenou nebo z jiných důvodů do kurzu nedocházíte. Dlouhodobé onemocnění a podobné případy se řeší individuálně.

Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS