Ceník

Cena přípravy na certifikáty - KET, PET, FCE, CAE, CPE; DALF, DELF (osvobozeno od DPH): Cena běžných kurzů (včetně 20% DPH):

Uvedené ceny jsou za jedno pololetí školního roku 2011/2012 (září až leden, resp. únor až červen) při docházce 1x týdně (při častější docházce se cena sčítá).

Platit je možné na účet 0385807349/0800 (Česká spořitelna), popřípadě hotově ve škole. Jako variabilní symbol doporučujeme uvést rodné číslo.

Upozorňujeme, že místo v kurzu je studentovi zajištěno až po uhrazení kurzovného!

Školní rok začíná 19.9.2011 a končí 17.6.2012 (první pololetí 19.9. - 31.1., druhé pololetí 1.2. - 17.6.).

Kurzovné se neodečítá ani nevrací, ani v případě, že jedete na dovolenou nebo z jiných důvodů do kurzu nedocházíte. Dlouhodobé onemocnění a podobné případy se řeší individuálně. Tři neomluvené absence za sebou považujeme za nezájem o výuku a místo může být obsazeno jiným zájemcem bez náhrady. Obdobně se postupuje i pokud není včas uhrazeno kurzovné! (další pravidla najdete v Pravidlech výuky)

Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS