Ceník 2010-2011


Cena přípravy na certifikáty - KET, PET, FCE, CAE, CPE; DALF, DELF (osvobozeno od DPH): Cena běžných kurzů (včetně 20% DPH):

Uvedené ceny jsou za jedno pololetí školního roku 2010/2011 (září až leden, resp. únor až červen) při docházce 1x týdně (při častější docházce se cena sčítá, např. 2x týdně 90 min zkouškový kurz = 2 800 + 2 800 = 5 600).

Oproti prvnímu pololetí nedošlo ke zvýšení cen, a to i přes vyšší počet lekcí ve druhém pololetí.

Kurzovné za druhé pololetí je třeba zaplatit do 13. února 2011. Platit možno na účet u České spořitelny, č.ú. 0385807349/0800, popřípadě hotově ve škole. Při opožděné platbě se částka zvyšuje o penále ve výši 200 Kč! (Pro studenty přistupující do kurzu v průběhu výuky je termín pro zaplacení kurzovného jeden týden od začátku docházky do kurzu.)

Školní rok začíná 20.9.2010 a končí 17.6.2011. (rozpis vyučovacích a volných dnů)

Kurzovné se neodečítá ani nevrací, ani v případě, že jedete na dovolenou nebo z jiných důvodů do kurzu nedocházíte. Dlouhodobé onemocnění a podobné případy se řeší individuálně. Tři neomluvené absence za sebou považujeme za nezájem o výuku a místo může být obsazeno jiným zájemcem bez náhrady. Obdobně se postupuje i pokud není včas uhrazeno kurzovné! (další pravidla najdete v Pravidlech výuky)

Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS