Ceník - 2009-2010

2. pololetí

Cena běžných kurzů (včetně 20% DPH): Cena přípravy na certifikáty - KET, PET, FCE, CAE, CPE; DALF, DELF (osvobozeno od DPH):

Uvedené ceny jsou za jedno školní pololetí a platí pro 2.pololetí školního roku 2009/2010 (únor až červen) při docházce 1x týdně (při častější docházce se cena sčítá, např. 2x týdně 90 min zkouškový kurz = 2 650 + 2 650 = 5 300). Ceny v prvním pololetí viz níže.

Oproti prvnímu pololetí došlo ke zvýšení cen z důvodu vyššího počtu lekcí ve druhém pololetí a zvýšení sazby DPH. Navýšení je však nižší, než by odpovídalo přesnému přepočtu - v každém kurzu tak 1 lekce vychází zdarma.

Kurzovné za druhé pololetí je třeba zaplatit do 14. února 2010. Platit možno na účet u České spořitelny, č.ú. 0385807349/0800, popřípadě hotově ve škole. Při opožděné platbě se částka zvyšuje o penále ve výši 200 Kč! (Pro studenty přistupující do kurzu v průběhu výuky je termín pro zaplacení kurzovného jeden týden od začátku docházky do kurzu.)

Upozorňujeme, že místo v kurzu je studentovi zajištěno až po uhrazení kurzovného! (Postačuje uhrazení zálohy ve výši 1000 Kč.)

Školní rok začíná 17.9.2009 a končí 20.6.2010. (rozpis vyučovacích a volných dnů)

Kurzovné se neodečítá ani nevrací, ani v případě, že jedete na dovolenou nebo z jiných důvodů do kurzu nedocházíte. Dlouhodobé onemocnění a podobné případy se řeší individuálně. Tři neomluvené absence za sebou považujeme za nezájem o výuku a místo může být obsazeno jiným zájemcem bez náhrady. Obdobně se postupuje i pokud není včas uhrazeno kurzovné! (další pravidla najdete v Pravidlech výuky)


Ceny v prvním pololetí

Cena běžných kurzů (včetně 19% DPH): Cena přípravy na certifikáty - KET, PET, FCE, CAE, CPE; DALF, DELF (osvobozeno od DPH):

Uvedené ceny jsou za jedno školní pololetí a platí pro 1.pololetí školního roku 2009/2010 (září až leden) při docházce 1x týdně (při častější docházce se cena sčítá, např. 2x týdně 90 min zkouškový kurz = 2 500 + 2 500 = 5 000).

Kurzovné za první pololetí je třeba zaplatit do 11. října 2009 (za druhé pololetí do 14. února 2010). Platit možno na účet u České spořitelny, č.ú. 0385807349/0800, popřípadě hotově ve škole. Při opožděné platbě se částka zvyšuje o penále ve výši 200 Kč! (Pro studenty přistupující do kurzu v průběhu výuky je termín pro zaplacení kurzovného jeden týden od začátku docházky do kurzu.)

Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS