Ceník 2008-9


Cena běžných kurzů (včetně 19% DPH): Cena přípravy na certifikáty - KET, PET, FCE, CAE, CPE; DALF, DELF (osvobozeno od DPH):

Uvedené ceny jsou za jedno školní pololetí a platí pro 1. a 2. pololetí školního roku 2008/2009 (září až leden nebo únor až červen).

Kurzovné se platí na půl roku předem do konce září a do konce ledna. Platit možno na účet u České spořitelny, č.ú. 0385807349/0800, popřípadě hotově ve škole.

Upozorňujeme, že místo v kurzu je studentovi zajištěno až po uhrazení kurzovného! (Postačuje uhrazení zálohy ve výši 500 Kč.)

Školní rok začíná 22.9.2008 a končí 14.6.2009. (rozpis vyučovacích a volných dnů)

Kurzovné se neodečítá ani nevrací, ani v případě, že jedete na dovolenou nebo z jiných důvodů do kurzu nedocházíte. Dlouhodobé onemocnění se řeší individuálně. Tři neomluvené absence za sebou považujeme za nezájem o výuku a místo může být obsazeno jiným zájemcem bez náhrady. Obdobně se postupuje i pokud není včas uhrazeno kurzovné! (Pravidla výuky)

Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS