Ceník pro 2. pol š.r. 2007-2008


Cena běžných kurzů (včetně 19% DPH): Cena přípravy na certifikáty - KET, PET, FCE, CAE, CPE; DALF, DELF (osvobozeno od DPH):

Uvedené ceny jsou za jedno školní pololetí a platí pro 2.pololetí školního roku 2007/2008 (únor až červen).

Kurzovné se platí na půl roku předem do konce září a do konce ledna. Platit možno na účet u České spořitelny, č.ú. 0385807349/0800, popřípadě hotově ve škole.

Školní rok začíná 21.9.2007 a končí 15.6.2008.

Rozpis vyučovacích a volných dnů:

Kurzovné se neodečítá ani nevrací, ani v případě, že jedete na dovolenou nebo z jiných důvodů do kurzu nedocházíte. Dlouhodobé onemocnění se řeší individuálně. Tři neomluvené absence za sebou považujeme za nezájem o výuku a místo může být obsazeno jiným zájemcem bez náhrady. Obdobně se postupuje i pokud není včas uhrazeno kurzovné! (Pravidla výuky)

Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS