Výměnné pobyty

Jazyková škola Rosa ve spolupráci s partnerskými zahraničními školami pravidelně organizuje výměnné pobyty.

Čeští studenti jsou přibližně týden ubytováni v rodinách svých výměnových partnerů, navštěvují různé akce, účastní se výletů apod., přičemž si zpravidla hradí pouze náklady na cestu do ciziny a zpět. Na oplátku pak rodina studenta ubytuje svého partnera, jemuž hradí obdobný program v ČR.

V současné době máme partnerskou školu v Belgii, v Nizozemí a ve Francii, s několika dalšími školami o partnerství a pořádání výměn jednáme.

Pro další informace o výměnných pobytech nás kontaktujte na emailové adrese pobyty@jsrosa.cz

Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS