Výměnný pobyt ve Francii 2007-8

Akce již proběhla.


Jazyková škola Rosa v tomto roce organizuje výměnný pobyt se studenty z francouzského města Lusignan (poblíž Poitiers). Nejvhodnější věková skupina je 12-16 let, mladší či starší účastníci pouze po domluvě. Znalost francouzského jazyka je vítána, avšak není podmínkou - hlavním jazykem výměny bude angličtina. Pobyt je zaměřen zejména na rozvoj jazykových komunikačních schopností a na poznávání Francie a její kultury.

Francii navštívíme v termínu 15.-27.10.2007, francouzští studenti zde budou 26.2.-7.3.2008. Program pro české studenty ve Francii je plně v režii francouzské školy a studentů, český student si hradí pouze dopravu + kapesné pro nákup suvenýrů apod. Obdobně jsou čeští studenti povinni uhradit příspěvek na program při návštěvě francouzských studentů v ČR, který společně připravíme. Celková částka (doprava + program pro Francouze v ČR) je 4 500,- Kč.

Budou vytvořeny dvojice "partnerských studentů" (jeden Čech + jeden Francouz), kteří se o sebe budou navzájem starat. Ubytování a stravování studenta zajišťuje jeho partnerský student (resp. jeho rodina).

Bližší informace budete moci průběžně získávat zde, na e-mailu pobyty@jsrosa.cz nebo u našich vyučujících.

Závazná přihláška:

Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
E-mail:
Adresa:
Spojení na rodiče (telefon, ...):
Zdravotní potíže a omezení:
Ovládané cizí jazyky:
Zavazuji se zajistit ubytování a stravování pro francouzského studenta během jeho pobytu v ČR.
 
Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS