Přihláška do jazykového kurzu
na školní rok 2019/2020

Chcete-li své dítě přihlásit do kurzu v mateřské škole, přejděte prosím na Přihlášku pro mateřské školy.

Jméno: Příjmení:
Datum narození: Rodné číslo:
PSČ: Místo: Ulice:
E-mail: Pokročilost:
Telefony:
Jazyk(y):
Frekvence:
 
Poznámka:

Datum: Podpis: