Pokyny pro účastníky ZVK 2008

Tři důležité dokumenty ke stažení pro všechny účastníky Zimního výukového kurzu 2008 (jsou též k dostání v JŠROSA):

1. Pokyny pro účastníky Zimního výukového kurzu 2008 (důležité informace pro Vás):

2. Prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte a o bezinfekčnosti (vyplní rodiče, bude se vybírat při odjezdu):

3. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě (vyplní lékař, bude se vybírat při odjezdu):

Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS