Pokyny pro účastníky LVK 2007

Tento kurz již proběhl, platily pro něj níže uvedené informace.


Tři důležité dokumenty ke stažení pro všechny účastníky Letního výukového kurzu 2007 (jsou též k dostání v JŠROSA):

1. Pokyny pro účastníky Letního výukového kurzu 2007 (důležité informace pro Vás):

2. Prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte a o bezinfekčnosti (vyplní rodiče, bude se vybírat při odjezdu):

3. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě (vyplní lékař, bude se vybírat při odjezdu):

Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS