Pokyny pro účastníky LVK 2008

Důležité: stáhněte si patřičné formuláře!

Za mobilní telefony ani jiné cenné předměty neručíme, u dětí do 10 let mobilní telefony vůbec nedoporučujeme! Dále Vás prosíme, abyste mladším dětem nevolali ve večerních hodinách.

Pro všechny účastníky platí zákaz požívání omamných a psychotropních látek včetně alkoholu a kouření. Všichni účastnící, i ti starší 18 let, jsou povinni respektovat nařízení vedoucích. Za nedodržení pravidel může být účastník okamžitě vyloučen z účasti na kurzu bez náhrady.

Děkujeme za pochopení.

Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS