Rychlý vstupní test

Odhad Vaší úrovně angličtiny

Před Vámi je krátký orientační test, který by Vám měl dát představu o Vaší úrovni angličtiny. Odpovězte na následující otázky nebo doplňte konverzaci tak, aby dávala smysl a byla gramaticky správná.

U každé otázky je správně pouze jedna odpověď.

Pro přesnější stanovení Vaší úrovně angličtiny (nebo jiného jazyka) a odpovídající zařazení do kurzu v Jazykové škole můžete také osobně absolvovat vstupní test přímo v Jazykové škole Rosa.

Část první - Začátečník

1. Hi! Where are you from?
2. Are you German?
3. Do you like coffee?
4. Do you speak English?
5. Is he Italian or Polish?
Část druhá - Mírně pokročilý

6. I was born ...
7. Do you mind if I open the window?
8. What are your plans for this weekend?
9. I don't like horror movies.
10. If you don't want to, you ...
Část třetí - Středně pokročilý

11. What do you eat for breakfast?
12. It's impossible.
13. You speak Chinese very well.
14. Answer: Yes, in September. Question:
15. What's the plan?
Část čtvrtá - Pokročilý

16. What did you talk about?
17. Please tell me.
18. I'm going to jump out of this window!
19. Was he tired?
20. It's great that you started with tennis.