Přihláška do jazykového kurzu v MŠ
na školní rok 2024/2025

Nehlásíte-li se do kurzu v mateřské škole, přejděte prosím na Přihlášku do kurzu v JŠ Rosa.

Mateřská škola:
Jméno: Příjmení:
Datum narození: Rodné číslo:
PSČ: Místo: Ulice:
E-mail: Pokročilost:
Telefony:
Jazyk(y):
Frekvence:
 
Poznámka:
Datum: Podpis: